Filmy wideo

Filmy wideo pokazują, w jaki sposób nasza charakterystyczna izolacja z włókien ciągłych ma przewagę nad produktami konkurencji pod względem wydajności cieplnej, trwałości i możliwości odzysku.